Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich

Data: 15.04.2024 r., godz. 09.51    168
W dniu 23 kwietnia...

 

W dniu 23 kwietnia 2024r. w godz. 15.00-17.00 rodzice dzieci sześcioletnich proszeni są o odbiór u wychowawcy grupy

INFORMACJI O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

·       Informacja ze względu na jej ważność wydawana będzie wyłącznie rodzicom za potwierdzeniem odbioru.

·       Informacja jest dokumentem, który ma pomóc rodzicom w podjęciu decyzji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub rozpoczęciu przez dziecko obowiązku szkolnego.

·       Informacja przeznaczona jest wyłącznie dla rodziców.