Podziękowania dla rodziców

Data: 25.06.2024 r., godz. 12.15    96
Składamy serdeczne....

Drodzy Rodzice,

składamy serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie  w sprawy naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc, życzliwość oraz współuczestniczenie w życiu przedszkola. 

Życzymy Państwu samych sukcesów w codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

 

 

                                                                                                                                                               DYREKTOR I GRONO PEDAGOGICZNE

                                                                                                                                                               Przedszkola Samorządowego 

                                                                                                                                                               pod,, Wesołym Ekoludkiem”

                                                                                                                                                               w Dręszewie