Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

Data: 01.02.2023 r., godz. 09.30    159
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola...

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  zobowiązani są do złożenia

Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2023/2024

 w dniach od 20 lutego do 28 lutego 2023r.

Deklaracje można pobrać:

                                                   - u wychowawców grup                                                      

                                              -w sekretariacie przedszkola                                          

-na stronie internetowej przedszkola www.ekoprzedszkole.dabrowka.net.pl

Niespełnienie obowiązku złożenia Deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu w  roku szkolnym 2023/2024.