Programy

Pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do realizacji programy wychowania przedszkolnego:

Program podstawowy:

1.Kocham przedszkole - program wychowania przedszkolnego - M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek, WS i P.

Programy wspomagające:

1. Dziecięca matematyka-program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
2. Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania-program edukacyjny I. Majchrzak
3. Z uśmiechem do przedszkola –autorski program adaptacyjny, B. Kaszuba
4. Niech bije zielone serce Ziemi – autorski program ekologiczny, E. Jeż
5. Program profilaktyki rozszerzony o Program przeciwdziałania zagrożeniom mówię "nie"
6. Program wychowawczy

Programy zajęć dodatkowych:

1.Program zajęć logopedycznych- autorski program- A. Osik,
2.Program nauczania zajęć umuzykalniających-autorski program- M. Szczapa,
3.Jesteśmyv dziećmi Boga-program nauczania religii- J. Szept, D. Jackowiak

W pracy z dziećmi stosujemy różnego rodzaju metody i techniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej i ruchowej:

-Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
-metodę kinezjologii edukacyjnej-gimnastyka mózgu wg P. Dennisona
-metodę projektów
-metody aktywizujące: burza mózgów, inscenizacje, problemowe, gry dydaktyczne
-dramę, teatr kukiełkowy, pantomimę
-techniki relaksacyjne
-muzykoterapię
-bajkoterapię
-różnorodne techniki plastyczne
-gimnastykę twórczą K. Orffa i R. Labana, A.M. Kniessów
-pedagogikę zabawy
-metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne