Nasi nauczyciele

Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniająca opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie. Potrafią zrozumieć indywidualne potrzeby każdego dziecka i dostosować do nich odpowiednie metody wychowawcze.

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

Nauczyciele dyplomowani:

*Bożena Kaszuba –dyrektor przedszkola
*Ewa Jeż-nauczyciel przedszkola
*Grażyna Kaszuba-nauczyciel religii
*Marcin Szczapa-nauczyciel zajęć umuzykalniających

Nauczyciele mianowani:

*Magdalena Chmielewska-nauczyciel przedszkola
*Aneta Pawłowska- nauczyciel przedszkola
*Ewa Staśkiewicz-nauczyciel przedszkola
*Anna Osik-logopeda, pedagog terapeutyczny
*Teresa Banasiak –nauczyciel przedszkola

Nauczyciele kontraktowi:

*Aneta Kopka-nauczyciel języka angielskiego
*Bożena Rasińska- nauczyciel przedszkola

Nauczyciel stażysta:

*Katarzyna Frątczak- psycholog

Pracownicy obsługi przedszkola:

Danuta Wawryło
Anna Kaczmarczyk
Teresa Józwiak
Grażyna Augustyniak
Elżbieta Ambroziak
Jolanta Mędrzycka
Michał Zdunek
Ewelina Oparzela
Katarzyna Chacińska
Ewa Marcinkiewicz