Strefa Rodzica

Opłaty za przedszkole:

*Opłata za świadczenia przedszkolne:
- od 7.30 do 13.00 bezpłatna realizacja podstawy programowej
- od 13.00 do 17.00 w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

*Opłaty za żywienie:
-śniadanie 2.00zł
-obiad 4.00zł
- podwieczorek- 1.60zł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Wołomin
ul.Legionów85
05-200 Wołomin
tel.22 4980304

psycholog- E. Wardaszko
logopeda- B. Rafalik
pedagog- B. Michalik

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

Logopeda, pedagog terapeutyczny - A. Osik
poniedziałek-godz.13.30-16.30,
wtorek-godz.13.30-16.00,
piątek-7.30-10.00

Oligofrenopedagog –T. Banasiak
poniedziałek-godz.13.00-15.00

Oligofrenopedagog –A. Pawłowska
piątek-godz.13.00-15.00

Psycholog-K. Frątczak
czwartek-godz.10.30-14.30

Rada Rodziców: rok szkolny 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców:

1.Joanna Turkiewicz-Wardak-przewodnicząca
2. Marzena Gawlik -z- ca przewodniczącej
3. Katarzyna Kurek - sekretarz
4. Katarzyna Skwarska- skarbnik

Komisja rewizyjna:
1.Anita Zdankowska
2.Małgorzara Czarnecka
3.Marta Szcześnik

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-4 letnich

7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, przyprowadzanie dzieci przez rodziców.

8.00 – 9.00 Gry i zabawy swobodne, zabawy badawcze, aktywizujące zainteresowania otaczającym światem. Warsztaty plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia. Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi uzdolnionymi lub wymagającymi wspomagania w rozwoju, zajęcia rewalidacyjne. Prace porządkowe w sali. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i osobiste.

9.00 – 9.30 Śniadanie.

9.30 - 10.00 Czynności porządkowo-gospodarcze. Przygotowanie do zajęć.

10.00 – 10.35 Gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy. Warsztaty plastyczne i teatralne. Gry i zabawy ruchowe wspierające rozwój ruchowy. Zajęcia dydaktyczne z całą grupą lub w zespołach, realizowane według programu wychowania przedszkolnego, w tym zajęcia z języka angielskiego. Zabawa ruchowa.

10.35 – 12.00 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu-czynności samoobsługowe. Pobyt w ogrodzie-zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, prace porządkowo-ogrodnicze. Zabawy tematyczne, gry i zabawy rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię.

12.00 – 12.15 Powrót z ogrodu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.15 - 13.00 Obiad. Odpoczynek - zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, cicha zabawa w kącikach zainteresowań.

13.00 Rozchodzenie się dzieci, odbieranie przez rodziców.

13.00 – 14.00 Zajęcia dodatkowe, zajęcia specjalistyczne, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna. Praca z dziećmi uzdolnionymi i wymagającymi wspomagania w rozwoju, zajęcia rewalidacyjne. Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.00 - Rozchodzenie się dzieci.

14.00 – 15.00 Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Odjazd dzieci autokarem szkolnym, rozchodzenie się dzieci.

15.00 - 16.00 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Rozchodzenie się dzieci.

16.00 – 17.00 Stwarzanie sytuacji do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-6 letnich

7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, przyprowadzanie dzieci przez rodziców, przyjazd autokarem szkolnym

8.00 – 9.00 Gry i zabawy swobodne, zabawy badawcze, aktywizujące zainteresowania otaczającym światem. Warsztaty plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia. Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Zajęcia z religii. Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi uzdolnionymi lub wymagającymi wspomagania w rozwoju, zajęcia rewalidacyjne. Prace porządkowe w sali. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i osobiste.

9.00 – 9.30 Śniadanie.

9.30 - 10.00 Czynności porządkowo-gospodarcze. Przygotowanie do zajęć.

10.00 – 11.00 Gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy. Warsztaty plastyczne i teatralne. Gry i zabawy ruchowe wspierające rozwój ruchowy. Zajęcia dydaktyczne z całą grupą lub w zespołach, realizowane według programu wychowania przedszkolnego, w tym zajęcia z języka angielskiego. Zabawa ruchowa.

11.00 – 12.00 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu-czynności samoobsługowe. Pobyt w ogrodzie-zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, prace porządkowo-ogrodnicze. Zabawy tematyczne, gry i zabawy rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię.

12.00 – 12.15 Powrót z ogrodu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.15 - 13.00 Obiad. Odpoczynek - zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, cicha zabawa w kącikach zainteresowań.

13.00 Rozchodzenie się dzieci, odbieranie przez rodziców, odjazd autokarem szkolnym

13.00 – 14.00 Zajęcia dodatkowe, zajęcia specjalistyczne, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna. Praca z dziećmi uzdolnionymi i wymagającymi wspomagania w rozwoju, zajęcia rewalidacyjne. Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.00 Rozchodzenie się dzieci.

14.00 – 15.00 Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Odjazd dzieci autokarem szkolnym, rozchodzenie się dzieci.

15.00 - 16.00 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Rozchodzenie się dzieci.

16.00 – 17.00 Stwarzanie sytuacji do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.